Door de inwerkingtreding van de Wabo is het vergunningsvrij bouwen uitgebreid.
Aangezien wij goed op de hoogte zijn van de wabo regelgeving kunnen wij u hierover goed adviseren.

Voor  voorbeelden ga naar vergunningsvrij.