S.G. Bouwadviesbureau ontwerpt van tuinberging tot nieuwbouw woning
en de hier tussen te bedenken verbouw/nieuwbouw plannen. Voor  voorbeelden ga naar referentie.
Indien het ontwerp naar uw wensen en tevredenheid is uitgevoerd kan een welstandsaanvraag/schetsplan bij de gemeente worden ingediend.
Dit is alleen noodzakelijk als de bouwwerkzaamheden vergunningplichtig zijn. Nadat het welstandsplan/schetsplan is goedgekeurd kan de vergunningaanvraag worden ingediend.