De Wabo is op 1 oktober 2010 ingevoerd.
Door de invoering van de Wabo is het mogelijk om aanvragen digitaal in te dienen.

Wij kunnen als gemachtigd bedrijf door middel van E-herkenning de aanvragen voor u indienen via het OLO (Omgevingsloket).