S.G. Bouwadviesbureau verzorgt voor u de aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel Bouwen.

Een bouwaanvraag bestaat o.a. uit de volgende gegevens:
- Bouwtekening van Bestaande en Nieuwe toestand;
- Eisen Bouwbesluit;
- Ventilatie berekening
- Daglichtberekening

Overige mogelijke benodigde bescheiden zoals constructie berekeningen/tekeningen, bodemonderzoek, EPC- berekening e.d. voeren wij zelf niet uit. Wij kunnen wel met derde overleg voeren zodat de benodigde gegevens op elkaar worden afgestemd.